Mark, Margreet en hun 2 zoontjes zijn op vakantie in Amerika. Vandaag bezoekt het gezin een van de drukke pieren langs de kust. Daar ziet een straatdief kans om de tas van Margreet weg te grissen. De achtervolging is kansloos. Weg tas! Of toch niet? Want even verderop wordt de tasjesdief ingerekend door een indrukwekkende spierbundel. Eentje die maar al te graag even de show steelt…

Deze 60e Even Apeldoorn Bellen commercial werd gefilmd op Pier 60 (toeval bestaat niet) van Clearwater Beach, Florida. Dat is in de achtertuin van Terry Gene Bollea. Beter bekend als Hulk Hogan. De Amerikaanse acteur/worstelaar zette met ‘Hulkamania’ het World Wrestling Entertainment op de kaart en speelt een prominente rol in deze commercial. De gewoonlijk rustige pier kreeg speciaal voor de commercial een toeristische ‘Sunset’ make-over.

Over Centraal Beheer:

Centraal Beheer biedt particuliere en zakelijke klanten persoonlijk contact, zekerheid en gemak. Wij zijn de verzekeraar achter de campagnes Even Apeldoorn Bellen.

Centraal Beheer is landelijk bekend als de verzekeringsmaatschappij uit Apeldoorn. We zijn een van de grootste verzekeraars van Nederland en hebben rechtstreeks en persoonlijk contact met onze klanten. Wij bieden onze klanten zekerheid, gemak en duidelijkheid.


Mark, Margaret and their two sons are on holiday in America. Today, the family will visit one of the busy piers along the coast. Sees a street thief chance to snatch away the bag of Margreet. The chase is a chance. Away bag! Or not? Because just down the pickpocket is caught by an impressive beefcake. One that only too happy just steals the show …

This 60th Even Apeldoorn Bubbles commercial was filmed at Pier 60 (coincidence does not exist) in Clearwater Beach, Florida. That’s in the back of Terry Gene Bollea. Better known as Hulk Hogan. The American actor / wrestler continued with ‘Hulkamania’ World Wrestling Entertainment on the map, and plays a prominent role in this commercial. The usually quiet pier was special for a commercial tourist ‘Sunset’ makeover.

About Centraal Beheer:

Central Management offers private and business customers personal contact, security and convenience. We are the insurer behind the campaigns Even Apeldoorn Bellen.

Centraal Beheer is nationally known as the insurance company from Apeldoorn. We are one of the largest insurers in the Netherlands and have direct and personal contact with our customers. We offer our customers security, convenience and clarity.

http://www.firstcomicsnews.com/wp-content/uploads/2016/09/hulk-hogan-logo-600x257.pnghttp://www.firstcomicsnews.com/wp-content/uploads/2016/09/hulk-hogan-logo-150x64.pngFirst Comics NewsNewsWrestling News
Mark, Margreet en hun 2 zoontjes zijn op vakantie in Amerika. Vandaag bezoekt het gezin een van de drukke pieren langs de kust. Daar ziet een straatdief kans om de tas van Margreet weg te grissen. De achtervolging is kansloos. Weg tas! Of toch niet? Want even verderop wordt...